مروارید طب پارسیان

ترالی حمل کپسول اکسیژن

ساخته شده از استیل یا آهن بسته به سفارش مشتری
استفاده برای حمل کپسول اکسیژن
*10لیتری
*20لیتری 40لیتری ترالی بیمارستانی  
No Internet Connection